Sdraste mena zavyt konstantin mene 20 let ymegiy razgovarivat 3 giazika russian greece i angliski na srednem ichy raboty …
Opit raboti..
-parixmaxer
-afitsiant
-lifequard
-sirnam zavode
-oil center
Rabotal s malix let .. pojalysta pichite v pojty spasiva

[email protected]